Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Webinar „Childhood Stolen: Addressing the Impact of Early Marriages and Gender-Based Violence on Children"

Придружете ни се на Вебинарот на КОПАСАХ Европа на кој ќе дискутираме како организациите од регионот ги адресираат проблемите на 1. Рани и договорени бракови и 2. Родово базирано насилство и нивното влијание врз добросостојбата на децата.
Ќе имате можност да слушнете што превземаат организациите и на кои начини бараат отчетност од јавните институции за надминување на овие проблеми во Црна Гора, С. Македонија, Албанија и Романија.
 
 

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар