Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

КОВИД-19 - Ресурси за жени, родители и граѓански организации во ранливи средини

 

 

1. КОВИД-19 Повик за акција: Што можете да направите на ниво на заедница за да се промовира социјалната солидарност во време на физичко дистанцирање


2. Бременост во време на епидемијата со КОВИД-19


3. Доење и грижа за новороденото во време на епидемијата со КОВИД-19


4. Совети за тоа како треба да разговарате со Вашите деца, членовите на Вашата заедница, семејство, пријатели, со цел да се намали стравот, стигмата и дискриминацијата поврзана со новиот коронавирус КОВИД-19


5. Родителство за време на пандемијата со КОВИД-19

    5.1. Родителство во време на епидемијата со КОВИД-19 (ДЕЛ 1) - Време за еден на еден

    5.2. Родителство во време на епидемијата со КОВИД-19 (ДЕЛ 2) - Останете позитивни

    5.3. Родителство во време на епидемијата со КОВИД-19 (ДЕЛ 3) - Направете план/структура

    5.4. Родителство во време на епидемијата со КОВИД-19 (ДЕЛ 4) - Лошо однесување

    5.5. Родителство во време на епидемијата со КОВИД-19 (ДЕЛ 5) - Останете смирени и справувајте се со стресот

    5.6. Родителство во време на епидемијата со КОВИД-19 (ДЕЛ 6) - Разговор околу КОВИД-19


6. Информации за лица кои се грижат за заболени лица од КОВИД–19 во домашни услови

 

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар