Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Нашето здравје не е на продажба

 

23.03.2020 - Лекови за луѓето, не за профит!


28.03.2020 - Јавно здравствени услуги за граѓаните, наместо јавнo приватно партнерство


03.04.2020 - Комерцијализацијата на здравјето значително негативно влијае врз нашето здравје


07.04.2020 - На 7 април 2020 година, Светскиот ден на здравјето, солидаризирајте се за универзални јавни   здравствени политики во Европа

 

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар