Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Здравствен Информативен Центар

Здравствениот информативен центар има за цел да обезбеди еднакво достапна и бесплатна здравствена информација на сите жени без оглед на нивната возраст, финансиска состојба и етничка припадност.

Здравствениот информативен центар е отворен за да Ве посоветува, да Ве насочи, да Ве упати и заедно со Вас да ги совлада Вашите проблеми.

Центарот нуди бесплатна квалитетна здравствена информација и поддршка за проблемите кои Ве загрижуваат, како што се:
     · менопауза;

     · контрацепција;
     · остеопороза;
     · сексуално преносливи инфекции
     · совети за млади.

Центарот исто така бесплатно нуди:

     · брзи тестови за одредување на шеќер, холестерол и триглицериди во крвта;
     · мерење на крвниот притисок.

Основен принцип на работа на Здравствениот информативен центар е почитување на Вашето право на доверливост на изнесените информации.

Центарот периодично организира кампањи за одредени здравствени проблеми на жените.    

Здравствен информативен центар – ЕСЕ : 02 3298 713

 

 

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар