Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Работиме на подобрување на пристапот до правда за ранливите групи на граѓани преку процесот на Партнерство за отворена власт (ПОВ)

На 07ми јули претставници на ЕСЕ учествуваа на јавниот настан „Партнерство за отворена власт – Дијалог за Националниот акциски план 2024-2026“  организиран од Министерството за информатичко општество и администрација. Последователно, ЕСЕ се вклучи во процесот на подготовка на НАП за ПОВ 2024-2026 како ко-координатор на работната група која ќе работи на развивање на приоритетните цели во областа Пристап до правда во која ќе членуваат претставници на Министерството за внатрешни работи (МВР), Министерството за правда (МП) и граѓанските организации (ГОи). Во рамките на овој процес ЕСЕ застапува за усвојување на посебна цел за превенирање на семејното насилство преку едукација на практичарите од институциите и правосудството, како и спроведување на национална кампања за подобрување на разбирањето во јавноста за природата на семејното насилство и законските механизми за заштита.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар