Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Застапувавме на регионално ниво за подобрување на состојбите со родовата еднаквост и пристапот до правда за жените кои претрпеле семејно насилство

На 27ми февруари, 2024 година ЕСЕ учествуваше на регионална он-лајн средба организирана од страна на Шведската фондација Квина тил Квина, како дел од нивната регионална програма за поддршка на ГОи кои работат во областа на родовата еднаквост. Целта овозможи размена на искуства помеѓу организациите и утврдување на можности за заедничко застапување во рамките на процесот на пристапување кон ЕУ.   

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар