Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Работиме на зголемување на превенцијата на семејното насилство преку Националниот Акционен План за Партнерство за Отворена Власт (НАП за ПОВ) 2024-2026

Во првата половина од месец јануари 2024 година во рамките на процесот на подготовка на Националниот Акционен План за Партнерство за Отворена Власт (НАП за ПОВ)  2024-2026,  од страна работната група која ја ко-координира ЕСЕ  беше  финализирана заложбата „Спречување на насилството врз жените и семејното насилство“.  Се очекува во периодот кој следи заложбата да биде усвоена како дел од новиот НАП за периодот 2024-2026 и истата треба да придонесе за подобрување на пристапот до правда за жените што претрпеле семејно насилство, преку едукација на практичарите од надлежните институции и правосудството и национална кампања зголемување на јавната свест во однос на семејното насилство и законските механизми за заштита.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар