Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Подготвивме план за застапување во рамки на проектот „Унапредени здравствени права на девојките, жените и ранливите групи“

Проектот „Унапредени здравствени права на девојките, жените и ранливите групи“ се спроведува во партнерство помеѓу граѓанските организации ХЕРА, Здружение ЕСЕ, Заедно посилни и Иницијативата за правата на жените од Шуто Оризари. Во месец февруари 2024 година партнерските организации подготвија годишен план за застапување. Здружение ЕСЕ подготви активности за застапување во насока на унапредување на опфатот на жените со програмата за скрининг на ракот на грлото на матката, како и за унапредување на подготовката и спроведувањето на програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар