Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Помагаме во спроведување на анкетно истражување помеѓу население во рамки на проектот на СИГА, ,,Girls’ Leadership Initiative for Community Empowerment"

Координаторот на програмата за јавно здравје на Здружение ЕСЕ е вклучен во имплементацијата на проектот ,,Girls’ Leadership Initiative for Community Empowerment" што се спроведува од страна на СИГА, а е поддржан од Германското друштво за меѓународна соработка ГИЗ, како дел од регионалниот проект ,,Социјално вклучување на ранливите групи на Западен Балкан”.  Во рамките на овој проект координаторот од ЕСЕ е ангажиран како ментор на граѓански активистки од општина Пробиштип, кои треба да спроведат активности во заедницата со цел унапредување на опфатот на жените од општината со услугите од патронажната служба. Во таа насока подготвивме прашалници за жени со цел да се процени опфатот и квалитетот на услугите од страна на патронажната служба. Потоа на 29.02.2024 година од страна на координаторот на ЕСЕ беше спроведена онлајн обука за граѓанските активистки од Пробиштип за спроведување на теренско анкетирање помеѓу жените во општината.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар