Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Учествуваме во работната група за подготовка на Националната стратегија за сексуално и репродуктивно здравје

На покана од страна на Министерството за здравство, претставник од Здружение ЕСЕ се вклучи воработната група за подготовка на Националната стратегија за сексуално и репродуктивно здравје. Првата средба на работната група беше одржана на 07.02.2024 година, на која беа договорени клучните цели и теми на стратегијата, како и форматот за подготовка на истата. По оваа средба претставник од ЕСЕ активно се вклучи во подготовка на активности во следните области од стратегијата: безбедно мајчинство, планирање на семејството и рана детекција на малигни заболувања. Втората работна средба на работната група се одржа на 22.03.2024 година, на која беа разгледани подготвените активности по области и беа договорени следните чекори во процесот на подготовка.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар