Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

„За еднаков пристап до здравствена грижа“ - за унапредување на превенција и третман на малигни заболувања по повод на Меѓународниот ден за борба против карциномот

По повод Меѓународниот ден за борба против карциномот на 04.02.2024 во организација на Roche – Македонија беше организирана работна средба со граѓански организации. Целта на средбата беше да се утврдат предизвиците и проблемите со кои се среќаваат граѓаните во пристапот до здравствените услуги за превенција, скрининг, дијагностика и терапија за малигни заболувања. Координаторот на програмата за јавно здравје на Здружение ЕСЕ учествуваше на работната средба, при што ги истакна бариерите со кои се соочуваат жените во однос на пристапот до здравствените услуги за скрининг на рак на грлото на матката и ракот на дојката. Учесниците на работната средба креираа дрво на проблеми, што треба да претставува основа за идно заедничко делување на граѓанските организации со цел да се унапреди достапноста и пристапот до здравствените услуги за скрининг, дијагностика и терапија на малигните заболувања за граѓаните на Р. С. Македонија.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар