Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Ги обучуваме здравствените работници за здрав стил на живеење, редовна вакцинација и вакцинација за КОВИД-19

Во периодот јануари  - февруари 2024 година Здружение ЕСЕ спроведе две обуки наменети за здравствени работници (доктори, фармацевти и медицински сестри) на тема „Здрав стил на живеење, редовна вакцинација и вакцинација за КОВИД-19“. Првата обука беше организирана во Прилеп на 31.01.2024 година, додека втората обука беше организирана во Куманово на 01.02.2024 година. На двете обуки учество земаа вкупно 42 здравствени работници вклучувајќи лекари, фармацевти и медицински сестри од Куманово, Прилеп, Битола, Демир Хисар и Македонски Брод. Обуките имаат за цел да ги унапредат знаењата на здравствените работници за здравите стилови на живеење како начин за превенција на заболувањата, да ги унапредат нивните знаења по однос на вакцинацијата на возрасното население, вклучувајќи ги вакцините за Ковид-19, грип и тетанус, како и да ги унапредат вештините на здравствените работници за обезбедување на квалитетна услуга на пациентите. Обуката е акредитирана во рамките на процесот за Континуирана медицинска едукација во Лекарската и Фармацевтската комора на Р. С. Македонија.  Обуките за здравствени работници се спроведуваат во рамки на меѓународниот проект на УСАИД М-РИТЕ (MOMENTUM Routine Immunization Transformation and Equity), кој во Македонија го спроведува Здружение ЕСЕ.

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар