Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Трета регионална средба за координација на земјите членки од COPASAH Europe мрежата, Црна Гора

Третата регионална средба за координација на земјите членки од COPASAH Europe мрежата, се одржа на 19 и 20 март, 2024 година во Црна Гора и на истата присуствуваа осум претставници на организации кои се членки на мреката од Северна Македонија (ЕСЕ), Романија (RomaJust), Црна Гора (Juventas) и Албанија (HRDC). За време на регионалната срдба, членките имаа можност да се запознаат со методите и алатките што ГО Juventas ги применува за прибирање и анализа на податоци од заедниците со кои работи, како и за пристапите и алатките за оценка на однесувањата на заедниците со кои тие работат. Покрај Juventas на оваа средба ГО ЕСЕ, RomaJust, и HRDC ги презентираа методологиите што ги користат за собирање и анализа на податоци од заедниците со кои работат. За време на средбата беа дискутирани и договорени идните активности на мрежата и динамиката на нивното спроведување.

Покрај ова, при посетата организациите членки на COPASAH Europe мрежата имаа можност да се сретнат со уште пет граѓански организации во Подгорица и Никшиќ на кои имаа можност да се запознаат меѓусебно и разменат искуства и можности за идна соработка. По одржаните средби сите пет организации станаа членки од COPASAH Europe мрежата.

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар