Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Унапредување на менталното здравје и благосостојба преку застапување: Рамка за унапредување на менталното здравје базирана на човекови права

На 05 март, 2024 година ЕСЕ во соработка со Универзитетот од Севиља, Шпанија (програмата CESPYD) организираше и спроведе еднодневна обука на членките на COPASAH Europe мрежата. Обуката ја одржа Даниела Е. Миранда од Универзитетот од Севиља  (програмата CESPYD)  и истата се однесуваше на важноста од менталното здравје за ранливите групи на граѓани и можните последици што настануваат како резултат на влошувањето на менталното здравје. Дополнително, учесниците имаа можност да се запознаат и со можните пристапи и алатки за поддршка на ранливите групи на граѓани во идентификување и заштита на нарушувањето на менталното здравје. На обуката учествуваа 10 претставници на граѓански организации членки на COPASAH Europe мрежата од Северна Македонија, Романија, и Црна Гора.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар