Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година, усвои информација за резултатите на работната група за спроведување на акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година со финален извештај

На 22 март, 2024 година ЕСЕ како ко-претседавач на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година преку дописна седница ги усвои “Информација за резултатите на работната група за спроведување на акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година со финален извештај за самооценување”. Овој извештај, во наредниот период ќе биде доставен на разгледување и усвојување од Владата на РСМ.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар