Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

На предлог на ЕСЕ, Владата на РСМ се заложи да спроведе четири мерки што ќе значат унапредување на граѓанското учество, пристап до правда и градење на капацитетите на јавните службеници

Владата на РСМ на 27 февруари, 2024 година го усвои Предлог национален Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 и со тоа се заложи дека заедно со ЕСЕ ќе работи на спроведување на четири мерки што треба да придонесат кон: унапредување на граѓанското учество во областа на вработувањето; унапредување на граѓанското учество во областа на заштита на животната средина; капацитетите на јавните службеници за вклучување на граѓани во процесите на донесување на одлуки, спречување на корупција, пристап до информации, итн.; и пристап до правда за жените што претрпеле семејно насилство.

Усвоениот акциски план можете да го погледнете на следниот линк:

https://ovp.gov.mk/wp-content/uploads/2024/02/6.-НОВО-Предлог-НАП-ПОВ-2024-2026-за-Влада.pdf

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар