Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Менторска средба за унапредување на работата на ПОГОН

На 21 февруари, 2024 година со поддршка од UN Women Europe and Asia Regional Office, а во рамки на четвртата фаза од проектот EXPO 2023, ЕСЕ учествуваше на менторска средба со Dea Viinikainen, основач и управител на Findolainen Business Hub. Предмет на дискусија на средбата беше работата и предизвиците со кои се соочува ПОГОН и  можностите и потребите за равој на ПОГОН во насока на остварување на визијата и мисијата.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар