Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

COPASAH Europe – Информатор (Второ издание)

Во февруари 2024 година, ЕСЕ како регионален координатор на активностите на COPASAH Europe мрежата, го подготви и објави второто издание на информаторот на мрежата преку кој се информира јавноста за целите и работата на мрежата и нејзините членови. Информаторот дава осврт на мисијата, визијата, структурата и работат ана COPASAH Europe во 2023 година и дава осврт на работата и постигнувањата на пет членки на мрежата што работат во Северна Македонија, Црна Гора, Романија и Албанија.

Прочитај повеќе на следниот линк: https://copasaheurope.org/wp-content/uploads/2024/02/COPASAH-Newsletter-No.2.pdf

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар