Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар „Пристап до правда преку стратешко застапување”

На 20 декември, 2023 година Здружението ЕСЕ организираше вебинар на тема “Пристап до правда преку стратешко застапување”. Вебинарот се реализираше во рамки на редовните активности на COPASAH Europe мрежата и беше наменет за членовите на оваа мрежа.

На вебинатор зборуваа Дарко Антиќ од ЕСЕ, Томас де Јонг од EPHA, и Еуген Гита од RomaJust. Дарко даде осврт на целите и работата на COPASAH Europe, Томас зборуваше за примената на стратешкото застапување во насока на унапредување на пристапот до правда за маргинализираните заедници и начинот на кој може да се спроведува стратешкото застапување на ниво на Европа, и Еуген зборуваше за начинот на кој организацијата спровела стратешко застапување во случајот „Barbulesti” како и предизвиците во спроведувањето.

Вебинарот беше проследен од 18 претставници на граѓански организации од Европа, членки на COPASAH Europe мрежата.

Вебинарот можете да го проследите на следниот линк: COPASAH Europe – Webinar - Access to Health through Strategic Litigation (youtube.com)

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар