Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Конференција „Партнерство за отворена власт – дијалог за Националниот акциски план 2024-2026“

Здружението ЕСЕ како ко-претседавач со Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година и носител на процесот на консултации за креирање на мерки кои треба да доведат до унапредување на пристапот до правда и унапредување на граѓанското учество во процесите на донесување на одлуки, на 25 декември, 2023 година учествуваше на завршната конференцијата „Партнерство за отворена власт – дијалог за Националниот акциски план  2024-2026“ на кој ги презентираше мерките кои беа развиени во рамки на овие две области во соработка со јавните институции и други граѓански организации.

Повеќе информации за конференцијата можете да добиете на следниот линк: https://ovp.gov.mk/азир-алиу-република-северна-македони/

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар