Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Одржана седмата седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година

На 03 ноември, 2023 година како ко-претседавач со Советот, ЕСЕ учествуваше на седмата видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година. На седницата активно учество земаа 10 членови и 2 заменици членови на Советот (претставници на органите на државната власт и граѓанските организации) и преставник од Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт.

По усвојувањето на предлог-дневниот ред, беа презентирани измените во Временската рамка кои беа направени на состанокот на Работната група формирана од Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт 2021-2023 одржан на 26.10.2023 година и истите беа едногласно усвоени од сите членови на Советот присутни на седницата.

Врз основа на ажурираната Временска рамка беа презентирани следните чекори и беше заклучено координаторите на работните групи по приоритети да достават краток осврт на реализираните активности кои ќе бидат испратени до меѓународниот Секретаријат за Партнерство за отворена власт со цел известување за текот на досегашните и следните планирани активности за финализирање на акцискиот план. Во насока на запазување на роковите од ажурираната Временска рамка беше договорено во месец ноември да се одржат интензивни состаноци со институциите со цел предлог идеите да се трансформираат во заложби кои ќе бидат составен дел од нацрт акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026.

Повеќе информации за седницата можете да добиете на следниот линк: https://ovp.gov.mk/одржана-седмата-седница-на-советот-за/

 

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар