Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Повик за ангажирање на два обучувачи за спроведување на обуки за здравствени работници

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ објавува јавен повик за ангажирање на 2 (два) обучувачи за спроведување на 3 (три) КМЕ обуки за обучувачи наменети за здравствени работници. Обуките се спроведуваат за потребите на програмата на United States Agency for International Development (“USAID”) MOMENTUM Routine Immunization Transformation and Equity Project (M-RITE). Обуките ќе се спроведат во Прилеп, Куманово и Струмица, односно по една обука во секое од овие населени места, при што на секоја обука е предвидено да учествуваат 14 здравствени работници од горенадевените региони.

Главна цел на програмата е да се унапреди достапноста, еднаквоста, правичноста и спроведувањето  на безбедна и ефективна вакцинација против КОВИД-19, преку зголемување на побарувањето и зголемување на опфатот на приоритетните групи од населението со вакцинација против КОВИД-19 во Република Северна Македонија.

 Целта на КМЕ обуките за обучувачи е да се зајакнат капацитетите на здравствените работници  да спроведуваат таргетирани интервенции за социјална и бихејвиорална промена кај населението, како и соодветно да ги адресираат дезинформациите и погрешните информации, а се со цел да се зголеми опфатот со вакцинација против КОВИД-19, особено помеѓу населението на возраст над 45 години кои имаат хронични состојби и заболувања. Обуките ќе им овозможат на здравствените работници во својата секојдневна работа со пациентите да можат да ги применат бихејвиоралните интервенции со цел да ги адресираат сите прашања и грижи на пациентите поврзани со Ковид-19 вакцинацијата, особено оние грижи кои произлегуваат од дезинформациите и погрешните информации. Преку зајакнатите капацитети, здравствените работници ќе имаат можност да го искористат своето знаење и соодветно да ги информираат своите пациенти и да ги адресираат сите нивни грижи што ќе води кон зголемено прифаќање на вакцинацијата против Ковид-19.

Дополнително на тоа во рамки на обуката, здравствените работници ќе се здобијат со знаења и вештини за примена на социјалните и бихејвиорални интервенции во својата работа со пациентите, со цел населението да усвои здрави животни стилови, вклучувајќи здрава исхрана, физичка активност, откажување од пушење, соодветен режим на спиење, редовна вакцинација, како и останати здрави животни стилови. Сето тоа ќе придонесе кон унапредување на здравјето и добросостојбата на населението.

 

Опис на обврските на обучувачите

- Соодветна подготовка за обуката согласно претходно подготвена методологија и материјали.

- Испорачување на 3 (три) КМЕ обуки за обучувачи наменети за здравствени работници, при што секоја обука ќе биде испорачана од двата обучувачи, со соодветна поделба на сесиите во рамки на една обука.

- Асистенција во идентификувањето на потенцијални учесници на обуките.

- По спроведувањето на обуките давање на придонес во прибирање на податоци за потребите на мониторинг и евалуација на програмата.

 

Критериуми за селекција

Заинтересираните кандидати потребно е да ги исполнуваат следните услови:

- Минимум завршени додипломски студии од областа на медицината и фармацијата, односно стекнат стручен назив доктор на медицина или дипломиран фармацевт. Комплетирано последипломско образование ќе се смета за предност.

- Минимум пет години искуство во спроведување на едукации или настава за здравствени работници

 

Начин на аплицирање

Заинтересираните кандидати потребно е да достават:

- Писмо за интерес

- Кратка биографија (CV)

 

Наведените документи потребно е да се достават на следната е-маил адреса: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , најдоцна до 15.06.2023 година со назнака „Обучувачи за спроведување на обуки за здравствени работници“.

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар