Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Светска банка, студија “Жените, бизнисот и законот 2023 година”

Светска банка, студија “Жените, бизнисот и законот 2023 година”

Жените, бизнисот и законот 2023 година е деветта од серијата годишни студии кои ги мерат законите што влијаат на економските можности на жените во 190 економии. Студијата ја прикажува состојбата по однос на осум индикатори поврзани со  напредувањето на жените низ нивните животи и кариери: мобилност, работно место, плата, брак, родителство, претприемништво, средства и пензија.

Жените, бизнисот и законот 2023 ги идентификува бариерите за економското учество на жените и ја охрабрува реформата на дискриминаторските закони. Оваа година, студијата вклучува и ново истражување, преглед на литература и анализа на 53 години реформи за правата на жените. Студијата ја потврдува поврзаноста помеѓу законско уредување на родовата еднаквост и вработувањето и претприемништвото на жените.

Со испитување на економските одлуки што жените ги носат во текот на нивниот работен век, како и напредокот постигнат кон родовата еднаквост во последните 53 години, Жените, бизнисот и законот продолжува да дава важен придонес во истражувањето и политичките дискусии за состојбата на женската економска зајакнување.

Во подготовката на оваа студија свој придонес даде и ЕСЕ со обезбедување на податоци.

 

 20.04.2023

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар