Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Заседаваше Генералното Собрание на ЕСЕ

На 16 декември, 2022 година се одржа редовната годишна седница на Генералното Собрание на ЕСЕ. На седницата беа презентирани, резултатите од сработеното во 2021 и првите девет месеци од 2022 година, како и плановите за 2023 година. Покрај резултатите од работењето на ЕСЕ, беше презентирано финансиското работење за 2021 година и финансискиот план за 2023 година. 

На оваа седница на Генералното Собрание беше избрана и Марија Тодоровска за членка на Извршниот одбор на ЕСЕ. За сите три точки од дневниот ред позитивно се изјаснија сите присутни.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар