Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Медиумско обраќање на претставник на Здружение ЕСЕ со цел барање за зголемување на буџетските средства за Програмите за скрининг на рак на дојка и скрининг на рак на грло на матка и за Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата

Координаторот на програмата за јавно здравје и здравје на жените на Здружение ЕСЕ, гостуваше во Утринската програма на МРТ. При тоа говореше за кратењето на буџетските средства на превентивните програми на Министерството за здравство во предлог Буџетот за 2023 година. Претставникот на ЕСЕ посочи дека кратењето на буџетските средства директно ќе се одрази врз влошување на здравствената состојба кај жените, како и со предвремена смртност на жените поради ненавремено откривање на малигните заболувања. Имено во Р. Северна Македонија секоја година умираат околу 320 жени од рак на дојка и помеѓу 30 до 40 жени од рак на грлото на матката. Најголем дел од овие смртни случаи можат да се спречат доколку соодветно се спроведат програмите за скрининг. За жал кратењето на буџетските средства ќе резултира со намален опфат на жените со Програмите за скрининг, со што потенцијално се појавува ризик од зголемена смртност од овие заболувања. Исто така беше напоменато дека во извештаите на Европската комисија за Р. Северна Македонија, изразена е загриженост за недоволното финансирање на програмите за скрининг на малигни заболувања. Воедно поради кратењето на буџетските средства за Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата, Министерството за здравство нема да биде во можност да предвиди активности за здравствена едукација на теми од областа на здравјето на мајките и децата, вклучувајќи: здравствена заштита за време на бременоста, значењето на вакцинацијата, намалување на појавата на прекумерна телесна тежина кај децата. Овие се реални проблеми со кои се соочува населението во Р. Северна Македонија, а воедно се нотирани и како проблеми во Извештајот на Комитетот за правата на детето при Обединетите Нации. Координаторот од Здружение ЕСЕ побара од Пратениците при Собранието на Р. Северна Македонија да ги усвојата амандманите испратени од Здруженијата на граѓани со кои ќе се зголемат финансиските средства за превентивните програми за 2023 година.

Програмата за работа на Здружение ЕСЕ за 2022 година е финансиски поддржана од Европската Унија.

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар