Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Повик за ангажман на надворешни лица активисти во заедницата за спроведување на активности за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје на лицата од Ромските и руралните заедници

ПОВИК ЗА АНГАЖМАН НА НАДВОРЕШНИ ЛИЦА

Надворешни лица активисти во заедницата кои ќе бидат ангажирани во активностите за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје на лицата од Ромските и руралните заедници

Здружението ЕСЕ е граѓанска организација која работи на подобрување на спроведувањето на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги во Р. Северна Македонија.

Основана во 1994 година, ЕСЕ е активна и на локално и на национално ниво, како и во платформите на граѓански организации од Централна и Југоисточна Европа.

Во рамки на годишната Програма за работа на Здружение ЕСЕ за 2022 година, која е кофинансирана од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, спроведуваме активности за за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје на лицата од Ромските и руралните заедници во Р. Северна Македонија Активностите ќе се спроведуваат во периодот од септември до декември 2022 година.

 

Од надворешните лица активисти во заедницата се очекува исполнување на следните задачи:

- Учество на обука за спроведување на теренско истражување по пат на анкетирање

- Спроведување на теренско истражување по пат на анкетирање преку претходно подготвен анкетен прашалник помеѓу лица од ромски или рурални средини.

- Учество во подготвителните активности за спроведување на дискусии во фокус групи во ромските и рурални средини, вклучувајќи: идентификување на локации за спроведување на фокус групи, идентификување и поканување на лица од ромски или рурални средини за учество во фокус група, логистичка поддршка на персоналот на ЕСЕ при спроведување на фокус групите.

- Да дадат препораки и/или мислења за адресирање на факторите кои имаат негативно влијание врз менталното здравје на лицата од ромските и руралните средини во кои ќе се спроведува истражувањето.

 

Број на позиции   

За горенаведените потреби ќе бидат ангажирани вкупно 7 (седум) надворешни лица активисти во заедницата.

 

Квалификации нанадворешните лица активисти во заедницата

- да живеат во една од следните општини: Прилеп или руралните општини кои гравитираат кон општина Прилеп (Долнени, Кривогаштани и останати), Свети Николе, Куманово или руралните општини кои гравитираат кон општина Куманово.

- да имаат претходно искуство во работа со лицата од ромските или руралните средини.

Како предност ќе се сметаат следните квалификации:

- претходно искуство во работа на граѓански организации

- претходно искуство во спроведување на истражувања

 

Буџет

За ангажманот на едно лице активист во заедницата е предвиден финансиски надомест во бруто износ од 625 ЕУР, што ќе бидат исплатени во денари според средниот курс на НАБРСМ утврден на денот на прием на траншата од Делегацијата на ЕУ, по завршувањето на предвидените активности.

 

Потребна документација за аплицирање

- Кратка биографија (CV)

 

Потребните документи треба да се достават на е-маил адреса   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  или Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. со назнака „Повик за ангажирање на надворешни лица активисти во заедницата за проценка на факторите кои влијаат врз менталното здравје”, најдоцна до 26 август 2022 година.

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар