Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар на тема – Влијанието на кризните состојби врз пристапот до здравтсвените услуги за женско здравје

На 08 јуни 2022 година, во рамки на работата на мрежата COPASAH Европа беше организиран Вебинар на тема „Влијанието на кризните состојби врз пристапот до здравствените услуги за женско здравје“. На Вебинарот учество земаа практичари и експерти од Европа и Индија. На првиот панел од вебинарот беа презентирани проблемите со кои се соочуваат жените во пристап до здравствена заштита за женско здравје во услови на кризи, при тоа главен акцент беше ставен на пандемијата со Ковид-19, како и на војната во Украина. Посебен осврт беше даден на влијанието врз ранливите категории на жени, вклучувајќи ги жените Ромки, жените бегалци, жените кои користат дроги, како и на жените сексуални работнички. На вториот панел од вебинарот, панелистите говореа за тоа кои акции и мерки треба да ги преземат државите со цел да се намали негативното влијание од кризните состојби врз здравјето и здравствената заштита на жените. Главен акцент беше ставен на тоа дека државите треба да извлечат заклучоци од случувањата за време на кризните состојби и да ги унапредат здравтсвените услуги за женско здравје. При тоа главен акцент беше ставен на потребата од зголемено финансирање на здравствената заштита за женско здравје,  како и вклучување на жените, особено од ранливите групи во процесите на донесување на одлуки.

Вебинарот можете да го погледнете на следниот линк.

Вебинарот беше организиран во партнерство помеѓу COPASAH Европа, PHM (Peoples health movement) и PAI од Соединетите Американски Држави.

Активноста е кофинансирана од страна на Европската Унија.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар