Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

КОВИД-19 - Ресурси за жени, родители и граѓански организации во ранливи средини

 

 

1. КОВИД-19 Повик за акција: Што можете да направите на ниво на заедница за да се промовира социјалната солидарност во време на физичко дистанцирање


2. Бременост во време на епидемијата со КОВИД-19


3. Доење и грижа за новороденото во време на епидемијата со КОВИД-19


4. Совети за тоа како треба да разговарате со Вашите деца, членовите на Вашата заедница, семејство, пријатели, со цел да се намали стравот, стигмата и дискриминацијата поврзана со новиот коронавирус КОВИД-19


5. Родителство за време на пандемијата со КОВИД-19

    5.1. Родителство во време на епидемијата со КОВИД-19 (ДЕЛ 1) - Време за еден на еден

    5.2. Родителство во време на епидемијата со КОВИД-19 (ДЕЛ 2) - Останете позитивни

    5.3. Родителство во време на епидемијата со КОВИД-19 (ДЕЛ 3) - Направете план/структура

    5.4. Родителство во време на епидемијата со КОВИД-19 (ДЕЛ 4) - Лошо однесување

    5.5. Родителство во време на епидемијата со КОВИД-19 (ДЕЛ 5) - Останете смирени и справувајте се со стресот

    5.6. Родителство во време на епидемијата со КОВИД-19 (ДЕЛ 6) - Разговор околу КОВИД-19


6. Информации за лица кои се грижат за заболени лица од КОВИД–19 во домашни услови