Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

EU - Gender Responsive Budgeting: European Parliament

Direct Link to Full 56-Page European Parliament 2023 Report: EPRS_STU(2023)754565_EN.pdf (europa.eu)

 

WUNRN – 02.05.2024

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар