Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Economic & Climate Justice: Feminist Analysis of Trends

Direct Link to Full 40-Page 2024 Report: https://economictrends.wedo.org/wp-content/uploads/2024/02/ActionNexus_CriticalTrendsReport_EN_FINAL.pdf

Извор: WUNRN – 16.04.2024

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар