Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Inter-American Model Femicide Law

Direct Link to Full 56-Page Inter-American Model Femicide Law:  https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/LeyModeloFemicidio-EN.pdf

Извор: WUNRN – 31.01.2024

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар