Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Human Rights & Loss & Damage - Gender

Direct Link to Full 7-Page 2023 UN Publication: copy 6 Key messages on human rights and loss & damage copy (ohchr.org)

Advance Women’s Rights and Gender Equality – Page 5

Извор: WUNRN – 11.11.2023

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар