Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Europe - 2023 Report on Gender Equality in the EU

Direct Link to Full 80-Page 2023 European Commission Report:

https://commission.europa.eu/system/files/2023-04/annual_report_GE_2023_web_EN.pdf

Извор: WUNRN – 29.10.2023

 

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар