Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Trafficking in Persons Report 2023

Direct Link to Full 79-Page 2023 Trafficking in Persons Report:

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/06/2023-TIP-Report.pdf

Извор: WUNRN – 16.06.2023

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар