Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

The Assault of Austerity - A Form of Gender-Based Violence

Direct Link to Full 40-Page 2022 Oxfam Publication:

https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2022-11/bp-assault-of-austerity-prevailing-economic-choices-are-gender-based-violence-221122-en.pdf

Извор: WUNRN – 26.12.2022

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар