Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

Нашето здравје не е на продажба

 

23.03.2020 - Лекови за луѓето, не за профит!


28.03.2020 - Јавно здравствени услуги за граѓаните, наместо јавнo приватно партнерство


03.04.2020 - Комерцијализацијата на здравјето значително негативно влијае врз нашето здравје


07.04.2020 - На 7 април 2020 година, Светскиот ден на здравјето, солидаризирајте се за универзални јавни   здравствени политики во Европа