Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

КОВИД-19 - Корисни информации за жените поврзани со семејно насилство и работните односи кои произлегуваат од вонредната состојба

 

03.04.2020

Информација за корисниците на бесплатната правна помош на Центарот за правна помош на ЕСЕ, за постапувањето на судовите по претходно започнатите судски и управни постапки се до престанување на вонредната состојба предизвикана од епидемијата на вирусот КОВИД-19


06.04.2020

По однос на објавената уредба за примена на законот за работни односи  за време на вонредна состојба


16.04.2020

Уредби со законска сила од особена важност за граѓаните за време на вонредната состојба


23.04.2020

Нови уредби со законска сила за време на вонредната состојба


27.04.2020

Нови уредби со законска сила за време на вонредната состојба