Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

EU - GREVIO Review Baseline Evaluation Reports on Monitoring Istanbul VAW Convention

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS No. 210): Full list (coe.int)

GREVIO – About - GREVIO (coe.int)

Direct Link to Full 164-Page 2022 GREVIO Council of Europe VAW Report: 1680a58499 (coe.int)

Извор: WUNRN – 23.09.2022

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар