Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

EU - 2022 Report on Monitoring the Progress of the SDG's in Europe

Direct Link to Full 380-Page EU SDG’s 2022 Report:

Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context (2022 edition) (europa.eu)

Извор: WUNRN – 03.07.2022

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар