Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

End Extreme Poverty NOW - Empower Girls NOW +

End Extreme Poverty NOW - Empower Girls NOW – Their Futures Cannot Wait!

Direct Link to Full 46-Page 2022 Publication:

GC-EndExtremePovertyNOW-WhitePaper-EN.pdf (globalcitizen.org)

Извор: WUNRN – 07.06.2022

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар