Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

States' Human Rights Obligations in the Context of Climate Change - Gender

Direct Link to Full 37-Page 2022 Report:

https://static1.squarespace.com/static/5a6e0958f6576ebde0e78c18/t/6233573192d2a007bcfc84fd/1647531863075/States-Human-Rights-Obligations-in-the-Context-of-Climate-Change_2022.pdf

Извор: WUNRN – 23.04.2022

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар