Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Crisis & the Informal Economy

WIEGO – Women in Informal Employment: Globalizing & Organizing

Direct Link to Full 4-Page 2021 Executive Summary:

COVID-19 Crisis - Executive Summary - July 2021 - web_0.pdf (wiego.org)

Извор: WUNRN – 26.01.2022

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар