Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

The Dual Crisis of Gender-Based Violence & COVID-19: The Ignored Pandemic

Direct Link to Full 25-Page 2021 Oxfam Publication:

The Ignored Pandemic: The Dual Crises of Gender-Based Violence and COVID-19 (openrepository.com)

Извор: WUNRN – 15.12.2021

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар