Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Оценка на нивото на јавна достапност на информациите со кои располагаат 25 јавни институции во 2022 година – Годишна оценка на нивото на проактивна транспарентност за 2022 година

Оценка на нивото на јавна достапност на информациите со кои располагаат 25 јавни институции во 2022 година – Годишна оценка на нивото на проактивна транспарентност за 2022 година

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар