Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

An Uneven & Gender-Unequal COVID-19 Recovery: Update on Gender & Employment Trends 2021

Policy brief: An uneven and gender-unequal COVID-19 recovery: Update on gender and employment trends 2021 (ilo.org)

Direct Link to Full 16-Page ILO Document:

Policy brief: An uneven and gender-unequal COVID-19 recovery: Update on gender and employment trends 2021 (ilo.org)

Извор: WUNRN – 22.11.2021

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар