Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

EU - Time to Close the Gender Pay Gap in the European Union

Direct Link to full 5-PAGE European Commission Document:

2020_factsheet_on_the_gender_pay_gap.pdf (europa.eu)

 

 

Извор: WUNRN – 20.09.2021

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар